Vabad töökohad

27.11.18
Konkurss Setomaa Muuseumid direktori ametikohale

(Setomaa Muuseumid - Seto Talumuuseumi ja Obinitsa Muuseumi liitmisel moodustuv valla
allasutus)

Setomaa Muuseumid direktori ülesanne on tagada muuseumi tulemuslik töö, vastutada
muuseumi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka
kasutamise eest.

Nõudmised kandidaadile:
•kõrgharidus;
•vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus;
•muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;
•eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
•kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel konkreetsete näidete põhjal viimase viie aasta
jooksul.

Tööle asumise aeg: alates jaanuar 2019.

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega tingimuste täitmist
tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Setomaa Muuseumid arendustegevuse
eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumentide esitamise tähtaeg 02.12.2018 aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald,
Võru maakond märgusõnaga "Setomaa Muuseumid direktor" või elektroonselt
vald@setomaa.ee.

Info Setomaa Vallavalitsus vallavanem Raul Kudre, tel 5256695

e-postiga raul.kudre@setomaa.ee.

 
Osaühingu Setomaa Haldus juhatuse liige
 
Tööülesanded
Setomaa vallale kuuluva vee-ettevõtte juhtimine ja tegevuste arendamine.
OÜ Setomaa Haldus moodustub OÜ Verska Calor, OÜ Meremäe Vesi ja OÜ Katel liitumisel.
Nõuded kandidaadile
Nõuded kandidaadile: kõrgharidus, vähemalt 3 aastane töötamise kogemus ettevõtte- või
projektijuhina; strateegilise mõtlemise oskus äriühingu juhtimisel; oskus lahendada keerulisi
situatsioone; pingetaluvus; otsustusjulgus
 
Omalt poolt pakume
Vaheldusrikast ja huvitavat tööd pidevalt muutuvas ettevõttes; eneseteostamise ja -
täiendamise võimalust; töökat ja toetavat meeskonda.
 
Töökoha andmed
Töökoha asukoht
Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Pikk tn 30
 
Tööaeg: Täistööaeg
Töösuhte kestus: Tähtajatu
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
 
Kandideerimise info
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1) motivatsioonikiri koos palgasooviga;
2) elulookirjeldus;
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (sh diplomi
koopia hariduse kohta);
4) muud dokumendid kandidaadi soovil.
 
Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 02.12.2018 aadressile Pikk tn 12, Värska alevik,
Setomaa vald, Võru maakond märgusõnaga "Setomaa Haldus juhatuse liige" või elektroonselt
Info Setomaa Vallavalitsus vallavanem Raul Kudre, tel 5256695
 
Värska Lasteaia muusikaõpetaja
 
Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaia muusikaõpetaja leidmiseks (0,25 ametikohta).

Kandidaadi avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 16. detsembriks 2018 aadressile Lasteaia 2, Värska 64001, Setomaa vald, Võru maakond või elektroonselt varska.lasteaed@setomaa.ee

Tööle asumise aeg jaanuar 2019. Lisainfo telefonil 5140870