Värska Lasteaed on Eestimaa kaguserva ja ühtlasi ka ainulaadse Setomaa territooriumile ning tuntud vallakeskuse südamesse jääv Setomaa Vallavalitsuse hallatav koolieelne munitsipaallasteasutus....

Värska lasteaed otsib oma meeskonda kokka

Värska Lasteaed on Eestimaa kaguserva ja ühtlasi ka ainulaadse Setomaa territooriumile ning tuntud vallakeskuse südamesse jääv Setomaa Vallavalitsuse hallatav koolieelne munitsipaallasteasutus....

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikohale. Meremäe Kool on Setomaa Vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool, mille tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus...

Kandideeri Meremäe kooli direktoriks

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikohale. Meremäe Kool on Setomaa Vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool, mille tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus...

Arendusspetsialisti peamiseks tööülesandeks on arendusprojektide ja arengukavade koostamine ning hangete korraldamine.

Kandideeri Setomaa valla arendusspetsialistiks

Arendusspetsialisti peamiseks tööülesandeks on arendusprojektide ja arengukavade koostamine ning hangete korraldamine.

Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud...

Setomaa Vallavalitsus otsib tugiisikut 3-aastasele poisile Värska lasteaias

Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud...

Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud...

Setomaa Vallavalitsus otsib tugiisikut 2. klassi poisile Meremäe koolis

Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud...

Värska Gümnaasium võtab 2022/2023. õppeaastast konkursi korras tööle põhikooli ja gümnaasiumi bioloogia õpetaja (osalise koormusega).

Värska Gümnaasiumi bioloogia õpetaja

Värska Gümnaasium võtab 2022/2023. õppeaastast konkursi korras tööle põhikooli ja gümnaasiumi bioloogia õpetaja (osalise koormusega).