Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

3.05.20

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu teenus) on mõeldud inimesele, kellel on ajutine või püsiv hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik tagada. Inimene vajab kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenusest inimese toimetuleku ja turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.

Vaata lisaks infot sotsiaalministeeriumi veebilehelt.

Toimetaja: KARIN VILJUS