Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

4.01.19
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu teenus) on mõeldud inimesele, kellel
on ajutine või püsiv hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik tagada.
Inimene vajab kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenusest inimese
toimetuleku ja turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.
Vaata lisaks sotsiaalministeeriumi veebilehelt: http://www.sm.ee/et/uldhooldusteenust-
pakkuvad-hoolekandeasutused.
Toimetaja: KELLY KITTUS