Vallavolikogu õigusaktid

19.10.18
Vallavolikogu määrustega saab tutvuda Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Vallavolikogu otsustega saab tutvuda Setomaa Vallavalitsuse dokumendiregistris.

Toimetaja: KELLY KITTUS