Vallavolikogu õigusaktid

1.02.23
Vallavolikogu määrustega saab tutvuda Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Vallavolikogu otsustega saab tutvuda Setomaa Vallavalitsuse dokumendiregistris.

Toimetaja: HELLE PALOK