Võlanõustamisteenus

4.01.19

Võlanõustamisteenus on inimesele, kes vajab abistamist oma varalise olukorra
kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõuete rahuldamisel ning muude
võlgnevusega seotud probleemide lahendamisel. Ühtlasi on teenuse eesmärk ennetustöö ehk
inimese toimetulekuvõime tugevdamise kaudu vältida uute võlgade teket.

Teenuse raames aidatakse inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi
ning õpetatakse teda tulevikus uusi võlgnevusi vältima. Esmatasandi võlanõustamist osutab
sageli kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialist muu abistamise raames

Toimetaja: KELLY KITTUS