Hanked 2022

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega hanke ,,Värska Gümnaasiumi rekonstrueerimine"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 255775. Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.11.2022 kell 12.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega hanke ,,Mikitamäe hooldekodu sisustamine täiendava inventariga"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 255847. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.10.2022 kell 12.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega hanke ,,Mikitamäe hooldekodu sisustamine mööbli ja püsiinventariga"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 254502. Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.09.2022 kell 12.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke ,,Beresje väikepaatide sadama ehitamine"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 254496. Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.09.2022 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke ,,Lobotka-Saekaatrid tee ehitustööd"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 252998. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.08.2022 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke ,,Setomaa vallateede remonditööd 2022. aastal"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 252969. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.08.2022 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke ,,Setomaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 250315. Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.06.2022 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke ,,Värska Talumuuseumi lauda- ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 248439. Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.05.2022 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke ,,Värska laululava ehitamine"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 244809. Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.04.2022 kell 10.00.