HANKED

17.06.19

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Gümnaasiumi võimla põranda rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Gümnaasiumi võimla põranda rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 02. juuli 2019 kell 16.00.

HD

Vorm 1

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020"

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele hiljemalt 06.juuni 2019 kell 10.00 aadressile vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

HD

Vorm 1 Kinnituskiri

Vorm 2 Kinnitus kõrvaldamise aluseks olevate asjaolude puudumise kohta

Vorm 3 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks

Vorm 4 Informatsioon ja kinnitused alltöövõtjate kohta

Vorm 5 Volikiri ühispakkuja esindamiseks

Vorm 6 Hinnapakkumus

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 3 Töövõtulepingu tingimused

Lisa 4 Kaardid

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 06. juuni 2019 kell 16.00.

HD

Vorm 1 

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 10. mai 2019 kell 16.00.

HD

Lisa 3 Joonis 1

Lisa 3 Joonis 2

Lisa 3 Joonis 3

Lisa 4 Lisa 4 OÜ Enerel elektripaigaldise projekti töö nr 1204131

Vorm 1 Pakkuja kinnitused

Vorm 2 Pakkumuse vorm

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetelusega hanke "Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 208095. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.05.2019 kell 10.00.

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla kruusateede suvine hööveldamine 2019-2020"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 205086. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.03.2019 kell 10.00.

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja hanke Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse läbiviia leidmiseks.

Hankedokument  Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse läbiviimine

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2018-2020"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 201638. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.10.2018 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kutsub Teid osalema Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamise hankes

Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamise hange

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamine"   aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 26.oktoober  2018 kell 23.50.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Luikjärve talu elamu rekonstrueerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu

http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 197352. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.09.2018 kell 10.00.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Setomaa vallateede remonditööd 2018"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 199082. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.07.2018 kell 10.00.

Värska promenaadi põhiprojekti koostamise hange

Vastavalt 21.06.2018 Vallavalitsuse korraldusele nr 293, kuulutab Setomaa Vallavalitsus välja hanke "Värska promenaadi põhiprojekti koostamine".

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele 17.juuliks 2018 aadressil vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

Pakkumiskutse

Vorm 1 Kinnituskiri

Vorm 2 Kinnitus kõrvaldamise aluseks olevate asjaolude kohta

Vorm 3 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks

Vorm 4 Informatsioon ja kinnitused alltöövõtjate kohta

Vorm 5 Volikiri ühispakkuja esindamiseks

Vorm 6 Ühikuhindade tabel

Vorm 7 Projekteerimistööde töövõtulepingud

Lisa 4 Värska sadama detailplaneering

Lisa 5 Värska sadama rekonstrueerimine ehitusprojekt

 

 

Setomaa valla arengukava koostamise hange

Vastavalt 16.04.2018 Vallavalitsuse korraldusele nr 179, kuulutab Setomaa Vallavalitsus välja hanke "Setomaa valla arengukava koostamine 2018-2027".

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele 23.aprilliks 2018 aadressil vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil  Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

 

Pakkumuskutse ja lähteülesanne

Toimetaja: ULVI OPER