Setomaa valla ettevõtjatele

29.11.23

Setomaa vallas on ettevõtlusvaldkond arendusspetsialisti üheks tegevusvaldkonnaks. Setomaa valla arendusspetsialisti kontaktandmed: Margery Roosimaa tel: 785 6635, 5786 9861, e-post: margery.roosimaa@setomaa.ee.

Võru maakonna omavalitsuste ühiste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks on loodud Võrumaa Arenduskeskus, mille üheks ülesandeks on Võru maakonna ettevõtjate nõustamine ja toetamine (s.h alustavad ettevõtjad, toetusmeetmed jne). Täpsemalt saab vaadata Võrumaa Aenduskeskuse ettevõtluse alalehelt.

Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandid ja spetsialistid nõustavad oma valdkonnas kõiki Setomaa valla ettevõtjaid. Nendega saab võtta ühendust otse või Setomaa ettevõtluskoordinaatori vahendusel.

Alustavale ettevõtjale

Toetusmeetmed Setomaa ettevõtjatele

Investeerimisvõimalused ja koostöö

Maal elamise päev - Tule Setomaale!

Setomaa valla ettevõtjate andmebaas

Alustavale ettevõtjale 

Setomaa vallas alustavale ettevõtjale pakuvad nõustamist Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandid.

 

Alustava ettevõtja baaskoolitus Võru maakonnas.

Toimumisaeg: 22.–23. märts.2023, 4.–5. aprill.2023, 17.–18. aprill.2023, 9.–10. mai.2023, kell 10:00 – 17:15
Koht: Kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1, Väimela, Võru maakond.

Alustava ettevõtja baaskoolituse kohta leiad rohkem infot Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt

Mine algusse
 

Toetusmeetmed Setomaa ettevõtjatele

Setomaa Liit on käivitanud Setomaa Edendüsfondi (SEF). Setomaa Edendüsfondi eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. SEF kogub ja jagab selle eesmärgi teostamiseks rahalisi vahendeid. 

SEF annab stipendiume õppe-, teadus- loome-, sporditööks; samuti toetusi ja laenusid projektidele, mille eesmärk aitab kaasa SEF eesmärgi saavutamisele. 

Taotlemise kohta loe siit lähemalt.

Mine algusse

 

Investeerimisvõimalused ja koostöö

Setomaa valla investeerimisvõimalused on määratletud Setomaa valla üldplaneeringu ja Setomaa valla arengukavaga.
Suuremaid ettevõtluskeskkonda toetavaid arendusprojekte veab eest Setomaa Liit.

Lisaks tegutsevad erinevate valdkondade ettevõtjaid ühendavad tugivõrgustikud: MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Seto Käsitüü Kogo, MTÜ Piiriäärne Energiaarendus, MTÜ Seto Küük ja TÜ Seto Aiad. 

Mine algusse

Maal elamise päev - Tule Setomaale!

Huvitavad töökohad Setomaal oli 23.septembril 2023.aastal Värskas toimunud töömessi moto. Tutvu tööpakkumistega Setomaal!

Seto Küük

 

Seto Kaubamaja

 

Setomaa Muuseumid

 

Eesti Töötukassa

 

Värska Südamekodu

 

Värska Kuurortravikeskus

 

Seto Käsitüü Kogo

 

Setomaa Noorsotöö Keskus

 

Setomaa Kultuurikeskus

 

Setomaa haridusasutused

 

Setomaa Hooldekodu

 

Setomaa Turism

 

Mine algusse
 

Setomaa valla ettevõtjate andmebaas

Setomaa vald peab ettevõtluse ja majanduse arengut piirkonnas oluliseks. Kohalike ettevõtjate rohkus ja aktiivsus tagab elanike tööhõive, parandab elukeskkonda ja –kvaliteeti, toob rahalist ressurssi piirkonda ning loob omavalitsustele tulubaasi valla töö koordineerimiseks.

Setomaa valla ettevõtjate koondamiseks ja paremaks tutvustamiseks on loodud ettevõtlusvaldkonna veebileht, mille peamisteks kasutajateks on eelkõige kogukonna liikmed ja teised piirkonna ettevõtjad, kes vajavad erinevaid teenuseid ning tooteid ning kes saavad siit otsida infot ja kontakte.

 

 

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Setomaa Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.