Setomaa valla ettevõtjate andmebaas

6.05.22

 

 

 

 

 

 

Setomaa vald peab ettevõtluse ja majanduse arengut piirkonnas oluliseks. Kohalike ettevõtjate rohkus ja aktiivsus tagab elanike tööhõive, parandab elukeskkonda ja –kvaliteeti, toob rahalist ressurssi piirkonda ning loob omavalitsustele tulubaasi valla töö koordineerimiseks.

Setomaa valla ettevõtjate koondamiseks ja paremaks tutvustamiseks on loodud ettevõtlusvaldkonna veebileht, mille peamisteks kasutajateks on eelkõige kogukonna liikmed ja teised piirkonna ettevõtjad, kes vajavad erinevaid teenuseid ning tooteid ning kes saavad siit otsida infot ja kontakte.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Setomaa Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.
30.12.21

Toimetaja: ULVI OPER