Ettevõtlus

18.12.17

Setomaa vald peab ettevõtluse ja majanduse arengut piirkonnas oluliseks. Kohalike ettevõtjate rohkus ja aktiivsus tagab elanike tööhõive, parandab elukeskkonda ja –kvaliteeti, toob rahalist ressurssi piirkonda ning loob omavalitsustele tulubaasi valla töö koordineerimiseks.
 
Setomaa vallas on registreeritud XXX ettevõtjat, neist XXX äriühingut ja XXX füüsilisest isikust ettevõtjat (Allikas: Maksu- ja Tolliameti Registrikeskus, X.X.X). Peamisteks tegevusaladeks on turism ja puhkemajandus (sh ravipuhkus, majutus, toitlustus, aktiivne puhkus), puidutööstus, mineraalvee tootmine, jaekaubandus ja teenindus.
 
Valla suurimad ettevõtted ja tööandjad:

  • AS Värska Sanatoorium – taastusravi ja majutus;
  • AS Värska Vesi – mineraalvee tootmine;
  • AS Värska Veekeskus – puhkemajandus ja majutus;
  • Verska Mineraalvee OÜ – mineraalvee tootmine;
  • OÜ Värska Puit – saematerjali töötlemine ja müük.
  • XXXXX
  • XXXXXX
  • XXXXXXX