Setomaa valla ettevõtjate andmebaas

12.10.21

Setomaa vald peab ettevõtluse ja majanduse arengut piirkonnas oluliseks. Kohalike ettevõtjate rohkus ja aktiivsus tagab elanike tööhõive, parandab elukeskkonda ja –kvaliteeti, toob rahalist ressurssi piirkonda ning loob omavalitsustele tulubaasi valla töö koordineerimiseks.

Setomaa valla ettevõtjate koondamiseks ja paremaks tutvustamiseks on loodud ettevõtlusvaldkonna veebileht, mille peamisteks kasutajateks on eelkõige kogukonna liikmed ja teised piirkonna ettevõtjad, kes vajavad erinevaid teenuseid ning tooteid ning kes saavad siit otsida infot ja kontakte.

Antud veebileht valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle veebilehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Setomaa vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.
 
12.10.21
Toimetaja: ERKI KUKK