Hanked 2020

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Maastikupilti kahjustava hoone lammutamine Setomaa vallas Pliia külas"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 229892. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.12.2020 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Mikitamäe peretüüpi hooldekodu ehitamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 229053. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.02.2021 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2020-2023 piirkondades 9-13"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 229239. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.11.2020 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Luhamaa külakeskuse ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 229001. Pakkumuste esitamise tähtaeg 6.11.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Mikitamäe kooli spordiväljaku renoveerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 228476. Pakkumuste esitamise tähtaeg 5.11.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2020-2023"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 227658. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.10.2020 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Meremäe koolimaja fassaadi renoveerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 227528. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.10.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Luhamaa külakeskuse ehitamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 227068. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.10.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Maastikupilti kahjustava hoone lammutamine Setomaal, Mikitamäe külas"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 227059. Pakkumuste esitamise tähtaeg 2.10.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kontsessiooni erimenetlusega hanke "Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Räpina ja Setomaa valdades"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 226070. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.09.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla mustkattega teede ehitamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 225085. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.08.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Setomaa vallateede remonttööd 2020. aastal"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 225048. Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.07.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska aleviku puhkeala parendamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 223471. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.06.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Mikitamäe peretüüpi hooldekodu projekteerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 222308. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.04.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Setomaa valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine 2020. aastal"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 222027. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.04.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Obinitsa külakeskuse päikesepaneelide ja energiasalvestusseadme soetamine ja paigaldamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 221701. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.04.2020 kell 10.00.