HANKED

5.11.20

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2020-2023 piirkondades 9-13"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 229239. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.11.2020 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Luhamaa külakeskuse ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 229001. Pakkumuste esitamise tähtaeg 6.11.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Mikitamäe kooli spordiväljaku renoveerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 228476. Pakkumuste esitamise tähtaeg 5.11.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2020-2023"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 227658. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.10.2020 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Meremäe koolimaja fassaadi renoveerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 227528. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.10.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Luhamaa külakeskuse ehitamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 227068. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.10.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Maastikupilti kahjustava hoone lammutamine Setomaal, Mikitamäe külas"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 227059. Pakkumuste esitamise tähtaeg 2.10.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kontsessiooni erimenetlusega hanke "Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Räpina ja Setomaa valdades"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 226070. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.09.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla mustkattega teede ehitamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 225085. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.08.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Setomaa vallateede remonttööd 2020. aastal"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 225048. Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.07.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska aleviku puhkeala parendamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 223471. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.06.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Mikitamäe peretüüpi hooldekodu projekteerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 222308. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.04.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Obinitsa külakeskuse päikesepaneelide ja energiasalvestusseadme soetamine ja paigaldamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 221701. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.04.2020 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska sadama rekonstrueerimise ja promenaadi välja ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 215533. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.11.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Värska sadama rekonstrueerimine ja promenaadi välja ehitamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 213112. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.10.2019 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke ",,Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd" omanikujärelevalve teenuse osutamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 214786. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.10.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 210357. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.08.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Gümnaasiumi võimla põranda rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Gümnaasiumi võimla põranda rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 02. juuli 2019 kell 16.00.

HD

Vorm 1

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020"

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele hiljemalt 06.juuni 2019 kell 10.00 aadressile vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

HD

Vorm 1 Kinnituskiri

Vorm 2 Kinnitus kõrvaldamise aluseks olevate asjaolude puudumise kohta

Vorm 3 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks

Vorm 4 Informatsioon ja kinnitused alltöövõtjate kohta

Vorm 5 Volikiri ühispakkuja esindamiseks

Vorm 6 Hinnapakkumus

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 3 Töövõtulepingu tingimused

Lisa 4 Kaardid

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 06. juuni 2019 kell 16.00.

HD

Vorm 1 

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 10. mai 2019 kell 16.00.

HD

Lisa 3 Joonis 1

Lisa 3 Joonis 2

Lisa 3 Joonis 3

Lisa 4 Lisa 4 OÜ Enerel elektripaigaldise projekti töö nr 1204131

Vorm 1 Pakkuja kinnitused

Vorm 2 Pakkumuse vorm

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetelusega hanke "Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 208095. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.05.2019 kell 10.00.

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla kruusateede suvine hööveldamine 2019-2020"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 205086. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.03.2019 kell 10.00.

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja hanke Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse läbiviia leidmiseks.

Hankedokument  Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse läbiviimine

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2018-2020"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 201638. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.10.2018 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kutsub Teid osalema Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamise hankes

Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamise hange

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamine"   aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 26.oktoober  2018 kell 23.50.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Luikjärve talu elamu rekonstrueerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu

http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 197352. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.09.2018 kell 10.00.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Setomaa vallateede remonditööd 2018"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 199082. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.07.2018 kell 10.00.

Värska promenaadi põhiprojekti koostamise hange

Vastavalt 21.06.2018 Vallavalitsuse korraldusele nr 293, kuulutab Setomaa Vallavalitsus välja hanke "Värska promenaadi põhiprojekti koostamine".

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele 17.juuliks 2018 aadressil vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

Pakkumiskutse

Vorm 1 Kinnituskiri

Vorm 2 Kinnitus kõrvaldamise aluseks olevate asjaolude kohta

Vorm 3 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks

Vorm 4 Informatsioon ja kinnitused alltöövõtjate kohta

Vorm 5 Volikiri ühispakkuja esindamiseks

Vorm 6 Ühikuhindade tabel

Vorm 7 Projekteerimistööde töövõtulepingud

Lisa 4 Värska sadama detailplaneering

Lisa 5 Värska sadama rekonstrueerimine ehitusprojekt

 

 

Setomaa valla arengukava koostamise hange

Vastavalt 16.04.2018 Vallavalitsuse korraldusele nr 179, kuulutab Setomaa Vallavalitsus välja hanke "Setomaa valla arengukava koostamine 2018-2027".

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele 23.aprilliks 2018 aadressil vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil  Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

 

Pakkumuskutse ja lähteülesanne

Toimetaja: ULVI OPER