Hanked 2021

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke ,,Värska raamatukogu rekonstrueerimine"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 242634. Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.11.2021 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke ,,PVC halli projekteerimis- ja ehitustööd"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 240930. Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.10.2021 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke ,,Värska laululava ehitamine"

Hankedokumentidega saab tutvuda ning pakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 239327. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.09.2021 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Värska Noortekeskuse rekonstrueerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 240389. Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.09.2021 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa vallateede remonditööd 2021. aastal"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 239211. Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.08.2021 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Värska raamatukogu ruumide ümberehitamine lasteaia rühmaruumiks"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 238381. Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.07.2021 kell 12.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa Muuseumide Saatse muuseumi püsiekspositsiooni "Igal asjal on piir(id)" ideekonkurss"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 234205. Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.07.2021 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2021-2023"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 237162. Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.06.2021 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd lisatööd"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 234932. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.04.2021 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine aastatel 2021 ja 2022"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 234827. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.04.2021 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla kruusateede suvine hööveldamine 2021-2023"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 233476. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.03.2021 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Värska Gümnaasiumi katlamaja lammutamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 232727. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.03.2021 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Mikitamäe peretüüpi hooldekodu ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 233248. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.02.2021 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Värska Gümnaasiumi projekteerimistööd"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 228145. Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.03.2021 kell 11.00.