9.09.22
Kõik Setomaa vallavalitsuse riigihanked on leitavad RIIGIHANGETE REGISTRIST
Toimetaja: REIN JÄRVELILL