1.04.24

 

Setomaa valla 2024.aasta hankeplaan

 

SETOMAA VALLA 2024 AASTA HANKEPLAAN

Nr

Hanke objekt (investeering või teenus)

Hanke liik

Eeldatav maksumus (koos KM)

Finantseerimise allikas

Eeldatav hanke algus

Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg

Hanke korraldamise eest vastutav osakond

Hankelepingu täitmise eest vastutaja

1.

Meremäe noortekeskuse arendamine

Alla lihthanke piirmäära

12 200

Setomaa VV

Juuli 2024

 

Jaanuar 2025

Majandus- ja arendusosakond

Setomaa Noorsootöö Keskuse juhataja, arendusspetsialist

2.

Seto Tsäimaja rekonstrueerimine

Lihthange

45 072

Setomaa VV

Aprill 2024

November 2024

Majandus- ja arendusosakond

Setomaa Muuseumid direktor, ehitusspetsialist

3.

Värska Gümnaasiumi osaline rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

676 160

 

Setomaa VV, MATA

Veebruar 2024

Veebruar 2025

Majandus- ja arendusosakond

Ehitusspetsialist, arendusspetsialist, Värska Gümnaasiumi direktor

4.

Värska Gümnaasiumi osalise rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Alla lihthanke piirmäära

15000

Setomaa VV

Aprill 2024

Veebruar 2025

Majandus- ja arendusosakond

Ehitusspetsialist, arendusspetsialist,  Värska Gümnaasiumi direktor

5.

Meremäe kooli investeeringud

Alla lihthanke piirmäära

15000

Setomaa VV

Mai 2024

 

August 2024

Majandus- ja arendusosakond

Meremäe kooli direktor, ehitusspetsialist

6.

Õuesõppeklass

Alla lihthanke piirmäära

35000

Setomaa VV

Märts 2024

Aprill 2024

Majandus- ja arendusosakond

Ehitusspetsialist

7.

Valla teede remont/ehitus

Avatud hankemenetlus

100 000

Setomaa VV

Mai 2024

November 2024

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

8.

Lumetõrje teostamise hange

Lihthange

59 000

Setomaa VV

September 2024

Aprill 2025

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

9.

Tolmutõrje teostamine

Lihthange

38 000

Setomaa VV

Aprill 2024

Juuni 2025

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

10.

Teeäärte võsa niitmine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Setomaa VV

Jaanuar 2024

Detsember 2024

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

11.

Teeäärte heina niitmine

Alla lihthanke piirmäära

22 000

Setomaa VV

Mai 2024 

September 2025

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

12.

Teede hööveldamine

Avatud hankemenetlus

93 000

Setomaa VV

Märts 2024

November 2025

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
1.04.24

Setomaa valla 2023.aasta hankeplaan

SETOMAA VALLA 2023 AASTA HANKEPLAAN

Nr

Hanke objekt (investeering või teenus)

Hanke liik

Eeldatav maksumus (koos KM)

Finantseerimise allikas

Periood

(algus, lõpp)

Hanke korraldamise eest vastutav osakond

Hankelepingu täitmise eest vastutaja

1.

Valla teede remont/ehitus (sh bussiootepaviljonide ehitamine, liiklusohutuse tagamine ja külade liiklusmärgid)

Alla lihthanke piirmäära

20 000

Setomaa VV

Juuli -august 2023

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

2.

Konteinerite soetamine kalmistutele

Alla lihthanke piirmäära

13 000

Setomaa VV

Märts-aprill 2023

Majandus- ja arendusosakond

Haldusspetsialist

3.

Seto Tsäimaja rekonstrueerimine

Lihthange

35 000

Setomaa VV

September 2023- oktoober 2024

Majandus- ja arendusosakond

Setomaa Muuseumid direktor, ehitusspetsialist

4.

Värska Lasteaia õueala arendamine

Alla lihthanke piirmäära

10 000

Setomaa VV

Juuni- september 2023

Majandus- ja

arendusosakond

Värska Lasteaia juhataja, arendusspetsialist

5.

Värska Gümnaasiumi renoveerimine

Avatud hankemenetlus

900 000

Setomaa VV, MATA

Veebruar 2023-september 2024

Majandus- ja arendusosakond

Ehitusspetsialist, arendusspetsialist, Värska Gümnaasiumi direktor

6.

Mikitamäe Kooli õueala arendamine

Alla lihthanke piirmäära

10 000

Setomaa VV, Rahandusministeeriumi riigieelarveline toetus

Märts- september 2023

Majandus- ja arendusosakond

Mikitamäe kooli direktor, ehitusspetsialist, arendusspetsialist

7.

Lumetõrje teostamise hange 2023-2025

Avatud hankemenetlus

220 000

Setomaa VV

August 2023- aprill 2025

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

8.

Tolmutõrje teostamine 2023-2024

Lihthange

34 000

Setomaa VV

Märts 2023-juuni 2024

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

9.

Teeäärte võsa niitmine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Setomaa VV

Märts-oktoober 2023

Majandus- ja arendusosakond

Majandusspetsialist

10.

Obinitsa tööstusala projekteerimine

Alla lihthanke piirmäära

29 500

Setomaa VV

Veebruar- märts 2023

Majandus- ja arendusosakond

Ehitusspetsialist

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL

Setomaa valla 2022. aasta hankeplaan

3.02.22

Nr

Hanke objekt (investeering või teenus)

Hanke liik

Eeldatav maksumus (koos KM)

Periood

(algus, lõpp)

1.

Munitsipaalkorterite remont

Alla lihthanke piirmäära

10 000

Veebruar - oktoober 2022

2.

Meremäe vaatetorni ala arendamine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Märts -detsember 2022

3.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine

Alla lihthanke piirmäära

26 000

Jaanuar -detsember 2022

4.

Kanalisatsiooni ja veetrassi laiendamise projekteerimine Pedaja tänav, Värska alevik

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Aprill -detsember 2022

5.

Teede remondihange

Lihthange

120 000

Mai - august 2022

6.

Lobotka-Saekaatri tee ehitustööd

Lihthange

71 500

Mai - august 2022

7.

Bussiootepaviljonide rajamine

Lihthange

20 000

Mai - august 2022

8.

Tee äärtest võsa niitmine

Alla lihthanke piirmäära

13 200

August – september 2022

9.

Meremäe õpetajate maja renoveerimisprojekti koostamine

Alla lihthanke piirmäära

20 000

Märts -detsember 2022

10.

Setomaa valla koolide HEV õpilaste integreerimise väikelahendused

Lihthange

35 300

Jaanuar - august 2022

11.

Värska laululava ehitamine

Avatud hankemenetlus

110 000

Veebruar -detsember 2022

12.

Setomaa peretüüpi hooldekodu inventari soetamine

Lihthange

48 000

Veebruar – aprill 2022

 

Toimetaja: ULVI OPER

Setomaa valla 2021. aasta hankeplaan

Nr

Hanke objekt (investeering või teenus)

Hanke liik

Eeldatav maksumus (koos KM)

Periood

(algus, lõpp)

1.

Obinitsa jäätmejaama projekteerimine ja ehitamine

Lihthange

40 000

August -detsember 2021

2.

Munitsipaalkorterite remont

Alla lihthanke piirmäära

10 000

Veebruar - oktoober 2021

3.

Saatse külaplatsi väljaehitamine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Veebruar -detsember 2021

4.

Matkaradade ehitamine ja parendamine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Märts -detsember 2021

5.

Teede hööveldamine 2021-2023

Avatud hankemenetlus

96 000

Märts – Mai 2021

6.

Teede tolmutõrje

Lihthange

20 000

Märts - Mai 2021

7.

Teede remondihange

Avatud hankemenetlus

91 405

Mai - August 2021

8.

Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2021-2023

Lihthange

27 000

Aprill - Juuni 2021

9.

Tee äärtest võsa niitmine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

August – September 2021

10.

Lobotka-Saekaatri tee ehitustööd

Avatud hankemenetlus

71 500

Juuni - August 2021

11.

Meremäe õpetajate maja renoveerimine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Märts -detsember 2021

12.

Lagunemisohtlike hoonete likvideerimine

Alla lihthanke piirmäära

17 844

Veebruar - juuli 2021

13.

Majandushoone projekteerimine ja rajamine

Lihthange

25 000

August - detsember 2021

14.

Värska Noortekeskuse hoone rekonstrueerimine

Lihthange

29 991

Veebruar -detsember 2021

15.

Saatse Muuseumi hoone rekonstrueerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine

Lihthange

30 500

Aprill -detsember 2021

16.

Värska laululava ehitamine

Avatud hankemenetlus

100 000

August -detsember 2021

17.

Värska Lasteaia rekonstrueerimine

Alla lihthanke piirmäära

16 000

Märts -oktoober 2021

18.

Värska Gümnaasiumi projekteerimistööd

Avatud hankemenetlus

60 000

Veebruar -oktoober 2021

19.

Kaldteede ehitus puuetega inimestele avalike teenuste kättesaadavuse parendamiseks

Alla lihthanke piirmäära

10 000

Oktoober-detsember 2021

 

Setomaa valla 2020. aasta hankeplaan

Nr

Hanke objekt (investeering või teenus)

Hanke liik

Eeldatav maksumus (koos KM)

Periood

(algus, lõpp)

1.

Värska aleviku haljastusprojekti koostamine ja puhkeala arendus

Alla lihthanke piirmäära

15 000

 

Märts 2020 oktoober 2020

2.

Lagunemisohtlike hoonete likvideerimine

Alla lihthanke piirmäära

20 000

Mai 2020 detsember 2021

3.

Saatse külaplatsi väljaehitamine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Juuni 2020-detsember 2020

4.

Mikitamäe peretüüpi hooldekodu projekteerimine

Alla lihthanke piirmäära

21 000

Veebruar 2020-Juuli 2020

5.

Mikitamäe peretüüpi hooldekodu ehitamine

Avatud hankemenetlus

650 000

Juuli 2020-detsember 2021

6.

Obinitsa külakeskuse päikesepaneelide ja hübriidinverteri soetamine ja paigaldamine

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Veebruar 2020 - november 2020

7.

Teede tolmutõrje

Alla lihthanke piirmäära

20 000

Aprill 2020-August 2020

8.

Teede remondihange

Lihthange

90 000

Mai 2020-August 2020

9.

Lumetõrje teostamine Setomaa valla teedel 2020-2023

Avatud hankemenetlus

120 000

September 2020-oktoober 2020

10.

Värska ANK hoone renoveerimisprojekti koostamine ja renoveerimine

Alla lihthanke piirmäära

27 500

Juuni 2020-detsember 2020

11.

Värska Lasteaia rekonstrueerimine

Alla lihthanke piirmäära

17 500

Märts 2020-oktoober 2020

12.

Värska Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine

Lihthange

30 000

Mai 2020 -  oktoober 2020

 

Setomaa valla 2019. aasta hankeplaan

 

Hanke objekt (investeering või teenus)

Hanke liik

Eeldatav maksumus

Periood (algus, lõpp)

1.

Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi rekonstrueerimine

Alla lihthanke

25 000

Märts - juuli 2019

2.

Värska aleviku haljastusprojekti koostamine ja puhkeala arendus

Alla lihthanke

15 000

 

Aprill 2019 -november 2019

3.

Valla üldplaneeringu koostamine

Avatud hankemenetlus

80 000

Märts 2019 - August 2021

4.

Värska Külastuskeskuse ekspositsioon

Avatud hankemenetlus

175 000

Märts 2019 -Juuli 2019

5.

Värska sadama rekonstrueerimine ja promenaadi välja ehitamine

Avatud hankemenetlus

700 000

Mai 2019- Detsember 2020

6.

Setomaa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

333 580

Aprill 2019-  Aprill 2021

7.

Teede suvine hööveldamine 2019 -2020

Lihthange

59 000

Veebruar 2019 - November 2020

8.

Teede tolmutõrje

Alla lihthanke

15 000

Aprill 2019 - August 2019

9.

Teede remondihange

Lihthange

90 000

Mai 2019 - August 2019

10.

Seto Talumuuseumi lauda katuse rekonstrueerimine

Alla lihthanke

20 000

 

Aprill 2019 -juuni 2019

11.

Setomaa Talumuuseumi ekspositsioon

Alla lihthanke

22 000

Aprill 2019 -august 2019

12.

Värska Lasteaia rekonstrueerimine

Alla lihthanke

10 500

Juuni 2019 -august 2019

13.

Värska Gümnaasiumi võimlakorpuse rekonstrueerimine

Alla lihthanke

10 000

Mai 2019 - september 2019

14.

Mikitamäe kooli klassiruumide remonditööd

Alla lihthanke

10 000

Mai 2019- September 2019

15.

Kaldteede paigaldamine

Alla lihthanke

10 000

Juuni 2019 - detsember 2019

16.

Eesti-Venemaa koostööprojekti "SME Access" koordineerimise- ja finantsjuhtimise teenus

Lihthange

30 000

Märts 2019 - September 2021

17.

Eesti- Venemaa koostööprojekti " Common Peipsi 2" koordineerimise- ja finantsjuhtimise teenus

Avatud hankemenetlus

140 000

Märts 2019 - Detsember 2021