Meremäe ja Obinitsa külades antakse tänavatele nimed

7.06.19

Setomaa Vallavalitsus määrab Meremäel ja Obinitsas tänavatele kohanimed. Seoses sellega muudetakse neis kohtades kinnistute lähiaadressid liikluspinna põhiseks. Maaomanikud, keda aadressimuudatus puudutab, saavad vallavalitsuselt selle kohta vastava kirja.

Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine. Aadressiandmete süsteemi eesmärk on tagada aadressiobjektide selge ja arusaadav määratlemine nii nende asukohas kui ka andmekogudes ja registrites. Koha-aadress peab tagama, et aadressi omav objekt oleks hästi leitav - näiteks kiirabi, päästeteenistus jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiremini kohale. Väikekohtade ja liikluspindade (nt tänavate) kohanimede määrajaks on kohanimeseaduse alusel kohalik omavalitsus.

Tänavate sildid ja uued numbrid majadele paigaldab vallavalitsus. Riiklikes registrites muutuvad aadressiandmed automaatselt.

Uued tänavanimed on kajastatud juuresolevatel skeemidel:

 

 

Teate koostas Erika Joonas, majandus- ja arendusosakonna juhataja

Toimetaja: KELLY KITTUS