Noortekeskused

4.04.19

 

Nimetus Registrikood Aadress Telefon
Värska Avatud Noortekeskus
Juhataja: Triinu Arund
75032621 Pikk 30, Värska alevik, Põlva maakond 64001
varska.noortekeskus@setomaa.ee
517 1796
Meremäe valla Avatud Noortekeskus
Noorsootöötaja: Päivi Kahusk
75038032 Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65302
meremae.noortekeskus@setomaa.ee
5354 9451
Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskus
Noorsootöötaja: Külli Piir
75038724 Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
mikitamae.noortekeskus@setomaa.ee
5688 8141

 

5.01.18

Noorsootöö koostöögrupp

Koostöögrupp Põlva 1, kuhu kuuluvad Ahja, Mikitamäe, Mooste, Orava, Räpina, Veriora ja Värska vallad, osaleb kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 11. oktoober 2016 kuni 10. oktoober 2018

Programmi maksumus: 143 575 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Ahja, Mikitamäe, Mooste, Orava, Räpina, Veriora ja Värska valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo: ilmumisel

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse täielikult haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine" alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel.