Külad

13.05.24

Setomaa valla pindala on 463,2 km² ning vallas on 156 küla ja Värska alev.

Elanike arv Setomaa vallas seisuga 01.01.2024 - 3139
Elanike arv Setomaa vallas seisuga 02.05.2024 - 3143
Elanike arvu seisu uuendatakse kord kvartalis rahvastikuregistri andmete järgi
 

Külad

Nr

Küla nimi Elanike arv Külavanema nimi Telefon E-post
1. Ala-Tsumba 1      
2. Antkruva

8

     
3. Audjasaare küla 17      
4. Beresje küla 32 Krista Kallari 5344 6208 kristakallari@gmail.com
5. Ermakova 14      
6. Helbi 27      
7. Hilana 6      
8. Hilläkeste 7      
9. Hindsa 10      
10. Holdi 7      
11. Härmä 10 Margus Timmo 5622 2886 timmo@kagureis.ee
12. Ignasõ 1      
13. Igrise küla 15      
14. Jaanimäe 13      
15. Juusa 11      
16. Jõksi 2      
17. Järvepää küla 18 Kristo Uljak    
18. Kahkva küla 38 Omar Ojakivi    
19. Kalatsova 10      
20. Kangavitsa 4      
21. Karamsina 2      
22. Karisilla küla 62      
23. Kasakova 1      
24. Kastamara 1      
25. Keerba 11      
26. Kiiova 3      
27. Kiislova 6      
28. Kiksova 9      
29. Kitsõ 3      
30. Klistina 6      
31. Koidula küla 0      
32. Kolodavitsa küla 32 Merike Tein    
33. Kolossova küla 14 Silver Hüdsi 529 9190 silverhudsi@gmail.com
34. Koorla 1      
35. Korela küla 3 Silver Hüdsi 529 9190 silverhudsi@gmail.com
36. Korski 2      
37. Kossa 0      
38. Kostkova küla 13      
39. Kremessova küla 10      
40. Kriiva 8      
41. Kuigõ 5      
42. Kuksina 18      
43. Kundruse küla 9      
44. Kusnetsova 2      
45.

Kõõru

3      
46. Käre 10      
47. Küllätüvä 30      
48. Laossina küla 34 Õie Saarestik 5354 1862  
49. Leimani 10      
50. Lepä 10      
51. Lindsi 5      
52. Litvina küla 13 Linda Allas 522 5308 linda.allas@mail.ee
53. Lobotka küla 55 Aivo Vagase    
54. Lutepää küla 7 Aivo Toonekurg    
55. Lutja 1      
56. Lütä 7      
57. Lüübnitsa küla 72 Urmas Sarja 514 3163 urmas.sarja@setomaa.ee
58. Maaslova 10      
59. Marinova 3      
60. Martsina 1      
61. Masluva 5      
62. Matsuri küla 63 Ahti Parijõgi    
63. Melso 4      
64. Merekülä 16      
65. Meremäe 165      
66. Miikse 42      
67. Mikitamäe küla 257 Piret Kase 514 0806 piret.kase.002@mail.ee
68. Miku 13      
69. Mokra 8      
70. Määsi 33      
71. Määsovitsa küla 8 Silvi Aruots    
72. Napi 7      
73. Navikõ 3      
74. Nedsaja küla 44 Meel Valk   kylavanem@nedsaja.ee
75. Niitsiku küla 29 Kalmer Kiik 5165648 kalmer.kiik.001@mail.ee
76. Obinitsa 153 Priit Blum 5353 6015 priitblum@gmail.com
77. Olehkova 8      
78. Ostrova 5      
79. Paklova 1      
80. Palandõ 6      
81. Palo 0      
82. Paloveere 2      
83. Pattina küla 6 Toivo Toonekurg    
84. Pelsi 7      
85. Perdaku küla 22 Hele-Riin Järvik 5399 8688 heleriin.jarvik@gmail.com
86. Pliia 9      
87. Podmotsa küla 10      
88. Poksa 11      
89. Polovina 17      
90. Popovitsa küla 21 Voldemar Järveküla    
91. Pruntova 11      
92. Puista 1      
93. Puugnitsa küla 11      
94. Põrstõ 9      
95. Raotu 1      
96. Rokina 9      
97. Ruutsi 7      
98. Rõsna küla 45 Imre Liivago 5383 1637 imreliivago@gmail.com
99. Rääptsova küla 3 Paul Padumäe    
100. Rääsolaane küla 14 Toomas Toobre    
101. Saabolda küla 26 Enno Kõllamägi    
102. Saagri 8      
103. Saatse küla 60      
104. Samarina küla 8 Heljo Mikitalo    
105. Selise küla 53 Jüri Saar 504 6116 saarjyri@hot.ee
106. Seretsüvä 2      
107. Serga 14      
108. Sesniki küla 13 Enno Kikkamägi    
109. Sirgova 3      
110. Sulbi 4      
111. Säpina küla 18 Jüri Zaitsev    
112. Talka 8      
113. Tedre 3      
114. Tepia 1      
115. Tessova 2      
116. Teterüvä 1      
117. Tiastõ 2      
118. Tiilige 7      
119. Tiirhanna 16 Priit Kooser    
120. Tiklasõ 4      
121. Tobrova 8      
122. Tonja küla 19 Rauno Krahv    
123. Toodsi 1      
124. Toomasmäe küla 50      
125. Treiali 2      
126. Treski küla 75      
127. Triginä 1      
128. Tserebi 6      
129. Tsergondõ 9      
130. Tsirgu 11      
131. Tsumba 3      
132. Tuplova 4      
133. Tuulova 0      
134. Tääglova 16      
135. Ulaskova 16      
136. Ulitina küla 18 Oleg Kostõgov    
137. Usinitsa küla 38      
138. Uusvada 28 Rein Järvelill 5046423 kultuurikyla@uusvada.ee
139. Vaaksaarõ 2      
140. Vaartsi küla 10 Silvi Palm    
141. Varesmäe küla 16      
142. Vasla 8      
143. Vedernika küla 11 Silvi Palm    
144. Velna küla 20 Valve Poolak 5201933  
145. Veretinä 5      
146. Verhulitsa küla 18      
147. Vinski 16      
148. Viro 2      
149. Voropi küla 7 Silvi Palm    
150. Võmmorski 43      
151. Võpolsova küla 8      
152. Võõpsu küla 80 Maime Jäämets   maimejaamets@gmail.com
153. Väike-Rõsna küla 85 Aavo Auser    
154. Väiko-Härmä 7      
155. Väiko-Serga 13      
156. Värska alevik 390 Heini Kena    
157. Õrsava küla 6 Keiu Palumaa    

Tagasi algusse

Külamajad

Külamaja nimi

MTÜ nimi

Kontaktisik

E-posti aadress

Karisilla külamaja

MTÜ Karisilla

Elli Lepasild

elli.lepasild.001@mail.ee

Matsuri Külakeskus

MTÜ Matsuri Külakeskus

Aleks Kõiv

aleks.otsatalu@mail.ee

Nedsaja Külamaja

MTÜ Nedsaja Küla Selts

Meel Valk

kylavanem@nedsaja.ee

Selise seltsimaja

MTÜ Emmamägi

Jüri Saar

saarjyri@hot.ee

Uusvada Külamaja

MTÜ Uusvada Kultuuriküla

Rein Järvelill

kultuurikyla@uusvada.ee

Lüübnitsa külakeskus

MTÜ Lüübnitsa Külaselts

Urmas Sarja

urmas.sarja@gmail.com

Luhamaa külakeskus

MTÜ Luhamaa Külaselts

Volli Kera

vollikera@hot.ee

Tagasi algusse

Külaseltsid

Seltsi nimi

Kontaktisik

E-post:

MTÜ Lobotka Küla Selts

Heldur Kotov

heldur.kotov@gmail.com

MTÜ Matsuri Külakeskus

Aleks Kõiv

aleks.otsatalu@mail.ee

MTÜ Karisilla

Elli Lepasild

elli.lepasild.001@mail.ee

MTÜ Laossina arenduskoda

Igor Taro

igor.taro@adverbum.ee

MTÜ Luhamaa Külaselts

Aarne Leima, Volli Kera

aarne.leima@gmail.com; vollikera@hot.ee

MTÜ Lüübnitsa Külaselts

Urmas Sarja

urmas.sarja@gmail.com

MTÜ Nedsaja Külaselts

Meel Valk

meel.valk@gmail.com

Podmotsa küla MTÜ

Kairi Kaar

kairi.kaar@gmail.com

MTÜ Tegus Mikitamäe

Maivi Laar

maivilaar@gmail.com

MTÜ Uusvada Kultuuriküla

Rein Järvelill, Edina Csüllög, Martin Mets

kultuurikyla@uusvada.ee

MTÜ Satserinna

Ingrit Kala

ingrit@setomaa.ee

MTÜ Matsurimuudu

Merily Marienhagen

merily.marienhagen@gmail.com

MTÜ Obinitsa Külade Selts

Lauri Mäesepp, Priit Blum, Karel Kõomägi, Evelin Turvas, Kärol Kõomägi

obinitsakuladeselts@gmail.com

Navikõ Külaselts 

Varje Kuusik

varjee@gmail.com

Meremäe Kultuuriühing

Mikk Kooser

mikk@lat.ee

Tagasi algusse