Külad

1.09.23

Setomaa valla pindala on 463,2 km² ning vallas on 156 küla ja Värska alev.

Elanike arv Setomaa vallas seisuga 10.01.2023 - 3192
Elanike arv Setomaa vallas seisuga 01.05.2023 - 3165
Elanike arv Setomaa vallas seisuga 01.09.2023 - 3152
Elanike arvu seisu uuendatakse kord kvartalis rahvastikuregistri andmete järgi
 

Külad

Nr

Küla nimi Elanike arv Külavanema nimi Telefon E-post
1. Ala-Tsumba 1      
2. Antkruva

8

     
3. Audjasaare küla 17      
4. Beresje küla 31 Krista Kallari 5344 6208 kristakallari@gmail.com
5. Ermakova 12      
6. Helbi 27      
7. Hilana 6      
8. Hilläkeste 7      
9. Hindsa 10      
10. Holdi 7      
11. Härmä 7 Margus Timmo 5622 2886 timmo@kagureis.ee
12. Ignasõ 1      
13. Igrise küla 20      
14. Jaanimäe 13      
15. Juusa 14      
16. Jõksi 2      
17. Järvepää küla 18 Kristo Uljak    
18. Kahkva küla 40 Omar Ojakivi    
19. Kalatsova 10      
20. Kangavitsa 4      
21. Karamsina 3      
22. Karisilla küla 61      
23. Kasakova 1      
24. Kastamara 1      
25. Keerba 10      
26. Kiiova 3      
27. Kiislova 6      
28. Kiksova 9      
29. Kitsõ 4      
30. Klistina 3      
31. Koidula küla 0      
32. Kolodavitsa küla 34 Merike Tein    
33. Kolossova küla 14 Silver Hüdsi 529 9190 silverhudsi@gmail.com
34. Koorla 1      
35. Korela küla 4 Silver Hüdsi 529 9190 silverhudsi@gmail.com
36. Korski 2      
37. Kossa 0      
38. Kostkova küla 12      
39. Kremessova küla 9      
40. Kriiva 7      
41. Kuigõ 5      
42. Kuksina 17      
43. Kundruse küla 8      
44. Kusnetsova 2      
45.

Kõõru

3      
46. Käre 10      
47. Küllätüvä 31      
48. Laossina küla 30 Õie Saarestik 5354 1862  
49. Leimani 10      
50. Lepä 10      
51. Lindsi 5      
52. Litvina küla 13 Linda Allas 522 5308 linda.allas@mail.ee
53. Lobotka küla 59 Aivo Vagase    
54. Lutepää küla 10 Aivo Toonekurg    
55. Lutja 1      
56. Lütä 7      
57. Lüübnitsa küla 70 Urmas Sarja 514 3163 urmas.sarja@setomaa.ee
58. Maaslova 9      
59. Marinova 3      
60. Martsina 1      
61. Masluva 5      
62. Matsuri küla 64 Ahti Parijõgi    
63. Melso 4      
64. Merekülä 15      
65. Meremäe 168      
66. Miikse 41      
67. Mikitamäe küla 256 Piret Kase 514 0806 piret.kase.002@mail.ee
68. Miku 12      
69. Mokra 9      
70. Määsi 35      
71. Määsovitsa küla 9 Silvi Aruots    
72. Napi 7      
73. Navikõ 3      
74. Nedsaja küla 44 Meel Valk   kylavanem@nedsaja.ee
75. Niitsiku küla 30 Külli Pähn    
76. Obinitsa 149 Priit Blum 5353 6015 priitblum@gmail.com
77. Olehkova 8      
78. Ostrova 5      
79. Paklova 1      
80. Palandõ 6      
81. Palo 0      
82. Paloveere 2      
83. Pattina küla 6 Toivo Toonekurg    
84. Pelsi 7      
85. Perdaku küla 23 Hele-Riin Järvik 5399 8688 heleriin.jarvik@gmail.com
86. Pliia 10      
87. Podmotsa küla 11      
88. Poksa 11      
89. Polovina 17      
90. Popovitsa küla 21 Voldemar Järveküla    
91. Pruntova 11      
92. Puista 1      
93. Puugnitsa küla 12      
94. Põrstõ 10      
95. Raotu 1      
96. Rokina 9      
97. Ruutsi 7      
98. Rõsna küla 43 Imre Liivago 5383 1637 imreliivago@gmail.com
99. Rääptsova küla 2 Paul Padumäe    
100. Rääsolaane küla 14 Toomas Toobre    
101. Saabolda küla 26 Enno Kõllamägi    
102. Saagri 8      
103. Saatse küla 58      
104. Samarina küla 8 Heljo Mikitalo    
105. Selise küla 50 Jüri Saar 504 6116 saarjyri@hot.ee
106. Seretsüvä 2      
107. Serga 14      
108. Sesniki küla 13 Enno Kikkamägi    
109. Sirgova 3      
110. Sulbi 4      
111. Säpina küla 18 Jüri Zaitsev    
112. Talka 8      
113. Tedre 3      
114. Tepia 1      
115. Tessova 2      
116. Teterüvä 1      
117. Tiastõ 2      
118. Tiilige 7      
119. Tiirhanna 16 Priit Kooser    
120. Tiklasõ 4      
121. Tobrova 8      
122. Tonja küla 19 Rauno Krahv    
123. Toodsi 1      
124. Toomasmäe küla 52      
125. Treiali 2      
126. Treski küla 76      
127. Triginä 1      
128. Tserebi 6      
129. Tsergondõ 9      
130. Tsirgu 10      
131. Tsumba 3      
132. Tuplova 4      
133. Tuulova 0      
134. Tääglova 17      
135. Ulaskova 17      
136. Ulitina küla 17 Oleg Kostõgov    
137. Usinitsa küla 38      
138. Uusvada 25 Rein Järvelill 5046423 kultuurikyla@uusvada.ee
139. Vaaksaarõ 3      
140. Vaartsi küla 8 Silvi Palm    
141. Varesmäe küla 15      
142. Vasla 8      
143. Vedernika küla 13 Silvi Palm    
144. Velna küla 23 Valve Poolak    
145. Veretinä 5      
146. Verhulitsa küla 18      
147. Vinski 14      
148. Viro 2      
149. Voropi küla 6 Silvi Palm    
150. Võmmorski 38      
151. Võpolsova küla 8      
152. Võõpsu küla 79 Maime Jäämets   maimejaamets@gmail.com
153. Väike-Rõsna küla 90 Aavo Auser    
154. Väiko-Härmä 7      
155. Väiko-Serga 14      
156. Värska alevik 393 Heini Kena    
157. Õrsava küla 6 Keiu Palumaa    

Tagasi algusse

Külamajad

Külamaja nimi

MTÜ nimi

Kontaktisik

E-posti aadress

Karisilla külamaja

MTÜ Karisilla

Elli Lepasild

elli.lepasild.001@mail.ee

Matsuri Külakeskus

MTÜ Matsuri Külakeskus

Aleks Kõiv

aleks.otsatalu@mail.ee

Nedsaja Külamaja

MTÜ Nedsaja Küla Selts

Meel Valk

kylavanem@nedsaja.ee

Selise seltsimaja

MTÜ Emmamägi

Jüri Saar

saarjyri@hot.ee

Uusvada Külamaja

MTÜ Uusvada Kultuuriküla

Rein Järvelill

kultuurikyla@uusvada.ee

Lüübnitsa külakeskus

MTÜ Lüübnitsa Külaselts

Urmas Sarja

urmas.sarja@gmail.com

Luhamaa külakeskus

MTÜ Luhamaa Külaselts

Volli Kera

vollikera@hot.ee

Tagasi algusse

Külaseltsid

Seltsi nimi

Kontaktisik

E-post:

MTÜ Lobotka Küla Selts

Heldur Kotov

heldur.kotov@gmail.com

MTÜ Matsuri Külakeskus

Aleks Kõiv

aleks.otsatalu@mail.ee

MTÜ Karisilla

Elli Lepasild

elli.lepasild.001@mail.ee

MTÜ Laossina arenduskoda

Igor Taro

igor.taro@adverbum.ee

MTÜ Luhamaa Külaselts

Aarne Leima, Volli Kera

aarne.leima@gmail.com; vollikera@hot.ee

MTÜ Lüübnitsa Külaselts

Urmas Sarja

urmas.sarja@gmail.com

MTÜ Nedsaja Külaselts

Meel Valk

meel.valk@gmail.com

Podmotsa küla MTÜ

Kairi Kaar

kairi.kaar@gmail.com

MTÜ Tegus Mikitamäe

Maivi Laar

maivilaar@gmail.com

MTÜ Uusvada Kultuuriküla

Rein Järvelill, Edina Csüllög, Martin Mets

kultuurikyla@uusvada.ee

MTÜ Satserinna

Ingrit Kala

ingrit@setomaa.ee

MTÜ Matsurimuudu

Merily Marienhagen

merily.marienhagen@gmail.com

MTÜ Obinitsa Külade Selts

Lauri Mäesepp, Priit Blum, Karel Kõomägi, Evelin Turvas, Kärol Kõomägi

obinitsakuladeselts@gmail.com

Navikõ Külaselts 

Varje Kuusik

varjee@gmail.com

Meremäe Kultuuriühing

Mikk Kooser

mikk@lat.ee

Tagasi algusse