31.01.24

Anne Vabarna nimeline omakultuuripreemia

Anne Vabarna nimeline omakultuuripreemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest preemia väljaandmise aastal. Igal aastal antakse välja kaks preemiat: 
1) preemia inimesele või kollektiivile Setomaa vallast;
2) preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda.

Iga nelja aasta tagant antakse välja elutööpreemiad traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Välja antakse kaks preemiat:
1) elutööpreemia inimesele või kollektiivile Setomaa vallast;
2) elutööpreemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda.

Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia laureaadid:

Aasta

Vallasisene

Vallaväline

2023 Aare Hõrn Maria Noormets
2022 Silvi Palm Leida Heliste, Arvis Kiristaja
2021 Evelin Leima Elvi Nassar, Helve Mets
2020 Aarne Leima Maria Rahasepp
2019 Õie Sarv, Sulo Nurmeots Helju Tsopatalo
2018 Evar Riitsaar Piret Torm- Kriis
2017 Leelokoor Kuldatsäuk Õie Sarv, Heiki Valk
2016 Jane Vabarna Annela Laaneots
2015 Anna Kõivo Leelokoor Helmine
2014 Seto Talumuuseumi meeskond Igor Taro
2013 Ingrit Kala, Jalmar Vabarna Ahto Raudoja
2012 Ingrit Kala, Meel Valk Sigre Andreson, Ain Raal
2011 Leelokoor Leiko Vello Jüriöö
2010 Tea Korela Erki Meister
2009 Zetod Aare Hõrn
2008 Kristjan Priks Ain Mäeots
2007 Veera Hirsik Raili Riitsaar
2006 Anna Kõivo Paul Hagu
2005 Leiko, Zetod Ülle Kauksi
2004 Andreas Kalkun Mare Aun
2003 Veera Hirsik Tsibihärblaseq
2002 Maret Vabarna Ilmar Vananurm
2001 preemiat välja ei antud preemiat välja ei antud
2000 Anna Kõivo, Kersti Leping Liidia Sillaots
1999 Sirje Siruli, Lustiline Vaike Sarv
1998 Kuldatsäuk Külli Eichenbaum, Ulve Kangro
1997 Paul Mäeste, Laine Lõvi, Tiiu Kunst Paul Hagu, Aare Hõrn, Tartu seto leelokoor Leelonaase
1996 Leiko Leo Reissaar
1995 Laine Lõvi, Tiiu Kunst, Väino Alamäe Seppo Suhonen, Paul Hagu

 

Hilana Taarka nimeline omakultuuripreemia

Hilana Taarka nimeline omakultuuripreemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest läbi uusloomingu ja uustöötluse kaudu. Igal aastal antakse kaks preemiat:
1) seto pärimuskultuuri töötluse eest;
2) setokeelse uusloomingulise kirjutise eest.

Aasta Pärimuskultuuri töötluse eest Uusloomingulise kirjutise eest
2023 Ansamblile Trad.Attack! – kes on oma
tegutsemisaja jooksul andnud välja mitmeid seto muusika arranžeeringuid, millel on olnud väga suur kuulajaskond.
Ülle Kauksile (Kauksi) näitemängu „Nigu nõidus" kirjutamise ja lavastamise ja viimase kahe aasta jooksul ilmunud luuleraamatute „Vaest lätt üle", „Seto ikebaana" ja näidendite-raamatu „Hitivabrik" eest.
2022 Rainer Rahasepale (Rahasepp) perepärimuslikest lugudest autoripoolse loomingulise lisandusega setokeelsete raamatute avaldamise eest. Ilmar Vananurmele (Vananurm) näidendi
„Petserimaa igatsus" teksti loomise ning pikaajalise setokeelse ja Petserimaa meelse loomingu eest.
2021 XXVII Seto Kuningriigipäeval Kolossovas
esmakordselt ette kantud kahe isamaalise laulu loonud ja esitanud kollektiivile eesotsas Matis Leimaga.
Merle Jäägerile (Jääger) raamatu
„Ollipanõhõpõpääle" autorina.
2020 Kristel Laasile (Laas) ja Kristjan Priksile (Priks) laulu „Kergotamine" seadete eest.
 
Tiia Puustusmaale (Puustusmaa) raamatu
„Pühäsenulgad" eest.
2019 MTÜ Taarka Pärimusteatri lavastusele
„Vanahunt".
Matis Leimale (Leima) pärimuslike
autorilugude noodikogumiku "Luitekass" eest
2018 preemiat välja ei antud preemiat välja ei antud
2017    
2016    
2015    

 

Setomaa valla aukodanik

Setomaa valla aukodaniku tiitliga tunnustamine on Setomaa valla kui omavalitsuse poolt antav kõrgeim tunnustusavaldus. Aukodaniku tiitliga kaasneb tunnistus ja rinnamärk. Aukodaniku tiitel antakse Setomaa valla poolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas, on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt valla arengut. Aukodaniku tiitliga tunnustatakse reeglina Setomaa valla kodanikke, erandina võib aukodaniku tiitli andmiseks esitada ka inimesi väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Aasta Aukodanik Tegevus
     
2018 tiitlit ei omistatut  

 

Setomaa valla teenetemedaliga tunnustamine

Setomaa valla teenetemedal antakse üksikisikule eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest Setomaa valla arengusse. Teenetemedal antakse reeglina Setomaa valla kodanikele, erandina võib teenetemedali anda ka inimestele väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Aasta Medali saaja Tegevus
     
     
     
2018 medaleid ei omistatud  

Setomaa valla aukirjaga tunnustamine

 Setomaa valla aukirjaga tunnustatakse erinevate valdkondade aasta parimaid (nt Setomaa aasta ettevõte, Setomaa aasta ema, Setomaa aasta isa, Setomaa aasta õpetaja, Setomaa aasta kollektiiv jne). Aukirja andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal üksikisikutele ja/või juriidilistele isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet või toonud paikkonnale tuntust. Aukirja võib välja anda mistahes valdkonnas. Aukirjale võib esitada peale üksikisikute ja juriidiliste isikute ka inimeste gruppe/kollektiive ja seltsinguid. Aukirjaga tunnustatakse reeglina Setomaa valla inimesi, gruppe/kollektiive, juriidilisi isikuid, kuid erandina võib aukirjaga tunnustamiseks esitada ka inimesi, gruppe/kollektiive, juriidilisi isikuid väljastpoolt Setomaa valda, kellel on Setomaa valla ees olulisi teeneid.

Aasta Tunnustatav Tegevus
     
     
     
     
     
     
2018 Seto Infoselts Seto eepose „Peko" illustreeritud väljaande ja raamatu „Tsillokõnõ prints" eest.
2018

Jalmar Vabarna

Edukate kontsertide korraldamise ja kodukoha identiteedi väärtustamise eest
2018 Tõnis Kase Heade sportlike saavutuste eest käsipallis 2017. aastal

 

Toimetaja: REIN JÄRVELILL