Tutvustus ja asukoht

8.12.17
Setomaa vald sündis 2017. aastal Meremäe valla, Mikitamäe valla, Värska valla ja Misso valla Luhamaa nulga külade ühendamise teel. Geograafiliselt asub Setomaa vald Kagu-Eestis ja piirneb Venemaaga. Setomaa vald on osa kunagisest ajaloolisest Petserimaast. Administratiivselt kuulub Setomaa vald Võru maakonda.
Setomaal on säilinud omapärased rahvariided, rahvalaulud ja tantsud ning päris palju ligi 1000 aastat vana kombestikust. Hetkel on Setomaa jagatud Eesti-Vene piiriga kahte ossa.