2.10.23
Toimetaja: REIN JÄRVELILL
« Tagasi

ETKA Andras Võru maakonna koordinaator tunnustas maakonna parimaid täiskasvanud õppijaid

Neljapäeva, 14. septembri õhtul tänas ja tunnustas ETKA Andras Võru maakonna
koordinaator maakonna parimaid täiskasvanud õppijad, õppima ergutavaid õpitegusid,
innustavaid koolitajaid ja õppimist toetavaid organisatsioone.
 
Võru maakonna 2023. aasta laureaadid on:
Aasta õppija- Arvi Raigla
Aasta õppija ERIPREEMIA- Kerim Calisir
Aasta koolitaja- Kertu Pehlak
Aasta õpitegu- Rõuge Külaülikool
Aasta õppijasõbralik tööandja- AS Wermo
 
Maakonnas esitati kokku 22 kandidaati neljas kategoorias. Kandidaate tunnustamiseks said
esitada kõik soovijad alates 20. aprillist kuni 23. maini 2023 ETKA Andras kodulehel neljas
erinevas kategoorias- aasta õppija, koolitaja, õpitegu ja õppijasõbralik tööandja.
Pärast kandidaatide esitamist alustasid parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd
maakondlikud komisjonid, mille moodustas maakondlik täiskasvanuhariduse koordinaator
kaasates oma maakonna täiskasvanuhariduse tugivõrgustiku liikmeid.
Seejärel asus tööle üleriigiline komisjon, mille moodustab Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsioon (Andras) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja kuhu kuuluvad
täiskasvanuharidusega seotud organisatsioonide esindajad ning teised osapooled (Eesti
Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa, Eesti Vabaharidusliit, Eesti Linnade ja Valdade Liit,
EPALE jt).
Maakondlik täiskasvanuhariduse tunnustusüritus toimus 14.09.23. sel korral Võrumaa
Rahvaülikoolis (MTÜ Võluvõru (Räpina mnt 12, Võru linn)). Meeleoluka muusikalise
etteaste tegi Madis Meister kitarril.
Elukestvasse õppesse panustajaid tervitasid Võru maakonna omavalitsuste nimel Kalvi Kõva
ning Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse (EWERS) direktor Eveli Kuklane.
Kalvi Kõva nentis oma tervituses, et meie esivanemad said töötada pensionini ühes asutuses
ühel kindlal ametkohal, kuid tänapäeva inimene oma karjääri mõistes õpib kogu elu, et
elukestev õppimine on tänapäeva inimese elus õnnestumiste ning eduelamuste võti.
Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse (EWERS) direktor Eveli Kuklane, aga rääkis oma
tervituses kutsekooli uue nime tekkimise loo, kus Johann Philipp Gustav Ewers sattus elama
ja töötama Väimela mõisasse kodukooliõpetajaks ning kuidas isegi peale Tartu Ülikooli
 
rektoriks saamist, olid tema suhted endiste õppijatega üliolulised ja toetavad. Eveli sõnul on
kogu õppimise protsessi juures üks tähtsamaid võtmesõnu õppija toetamine.
„Tänavapäeva kiiresti muutuvas maailmas peame me kõik uusi teadmisi omandama ning
seejuures on oluline kolme osapoole tugi: õppija enda motivatsioon, pere toetus ja loomulikult
tööandja soosiv suhtumine õppimisse. Hea meel on tõdeda, et meil on palju tublisid tegijaid ja
tegusid ka täiskasvanuhariduses ning et jagub nende märkajaid. Ja nagu uuringudki näitavad,
õnnelikud on need inimesed, kes elukestvalt õpivad!" rõõmustab Võru maakonna
täiskasvanuhariduse koordinaator Kertu Pehlak.
Kõiki Võru maakonna laureaate tunnustatakse 13. oktoobril vabariiklikul täiskasvanuhariduse
tänusündmusel Tartus.
Võru maakonna täiskasvanuhariduse tunnustussündmus toimus tänu ETKA Andras koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumi, täiskasvanuhariduse maakondliku võrgustiku ning Võrumaa
Rahvaülikooliga.
 
Fotol (vasakult varemale): Võru maakonna parim täiskasvanud õppija eripreemia, õpitegu,
õppija, õppimist toetav organisatsioon ning koolitaja. Autor: Diana Ruitlane-Rüütli
 
Lisainfo:
Kertu Pehlak
Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator