Volikogu istung 25.01.2024

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.01.2024 kell 15.00 Setomaa Vallavalitsuse Meremäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Ülevaade SA Võrumaa Arenduskeskus tegevusest 
Ettekandja Tiit Toots
2. Vallavalitsuse infominutid
Ettekandja vallavanem Raul Kudre
3. Setomaa valla 2024. aasta eelarve. Teine lugemine. Vastuvõtmine.
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
4. Setomaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 18 „Õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
5. Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Imre Liivago
6. Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 23 „Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määr ja tasumise kord" muutmine
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandja Maarja Uibokand
7. Setomaa Vallavolikogu 29.12.2022 otsuse nr 31 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandjad Maarja Uibokand, Imre Liivago
8. Setomaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine - esimene lugemine
Ettekandja Jana Mets, kaasettekandjad Maarja Uibokand
9. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord - esimene lugemine
Ettekandja Jana Mets
10. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine
Ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Üllar Tamm
11. Hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja Urmas Sarja
12. Avaldused, kirjad
13. Järgmine istung
 
Urmas Sarja
Vallavolikogu esimees
 

Eelnõud: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid