Kortermajadele toetuse andmine

Setomaa vald toetab korteriühistuid üldkasutatavate ruumide ning tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks, tuleohutusnõuete tagamiseks, elukeskkonna parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.
Toetatavad tegevused on:
  1) üldkasutatavate ruumide ja hoone osade rekonstrueerimine;
  2) üldkasutatava infrastruktuuri (kütte-, ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni- ja/või elektrisüsteemi) rekonstrueerimine;
  3) parkla ehitamine või laiendamine;
  4) jäätmemajade rajamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  5) mängu- ja/või spordiväljakute, atraktsioonide rajamine/parendamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  6) haljastus ja heakord;
  7) kaasfinantseeringu tagamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA toetusmeetmesse.
Uute parklate ja mänguväljakute ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.
Toetuse taotlejaks võib olla Setomaa vallas asuv 4 või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kümme või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).
Taotluse vorm on leitav Setomaa valla veebilehelt: https://setomaa.kovtp.ee/et/kortermaja-toetus
Käesoleval, 2024. aastal toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele taotlus esitada hiljemalt 31.märtsiks 2024.
Kontaktisik: Margery Roosimaa, margery.roosimaa@setomaa.ee, 5786 9861
 
Margery Roosimaa
arendusspetsialist