Kevadistele loometalgutele Vunki mano! oodatakse ideid jaanuari lõpuni

 

Vunki mano! on mõtteviis, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia. Loometalgud on üks viis, kuidas arendada ja võimestada kogukondasid ning luua koostöö ja kokkupuute kohad inimese, kogukonna ja riigi vahel. Kevadised loometalgud toimuvad 11. -13. märtsini Värskas.

 

Vunki Mano! aitab edendada Võru maakonda kui sotsiaalse innovatsiooni sõbralikku piirkonda, kus koosloome on uus norm avalike teenuste ja kogukonda puudutavate lahenduste arendamisel. Projekti käigus korraldatakse  häkatonistiilis

Vunki mano! loometalgud koos eel- ja järeltegevustega, mille abil edendatakse aktiivset koostööd erinevate osapoolte vahel eesmärgiga jõuda uudsete toimivate lahendusteni kohaliku elu korraldamisel. 

„Sarnaselt eelmistele loometalgutele toimub teemade esitamine ja meeskondade moodustamine eelnevalt meie kodulehe vahendusel," selgitas projekti Vunki Mano! Värska loometalgute korraldaja Martin Mark.

Oma teema saab kirja panna juba praegu veebis aadressil https://vunkimano.ee/varska/

Ideede esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2021.a.

„Mida kiiremini oma teema esitad, seda suurem võimalus on tugev meeskond kokku saada. Seega pane oma mõtted juba nüüd kirja," hoogustas Mark.