Hallatavad asutused

21.09.23
Nimetus Registrikood Aadress Telefon Suletud
Setomaa Muuseumid
Direktori kohusetäitja Anneli Rulli
75025221 Pikk 56, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
anneli@setomuuseum.ee
5568 0145  
Värska Lasteaed
Direktor Sanna Saarestik
75025868 Lasteaia 2, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
varska.lasteaed@setomaa.ee

796 4735

 
Värska Gümnaasium
Direktor Liina Palu
75025874

Pikk 13, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001

kool@varskakool.ee
liina.palu@varskakool.ee

tel 796 4682, mob tel 513 4782.

796 4966  
Setomaa Muusikakool
Direktor Tiina Kadarpik 
75025845 Pikk 13, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
muusikakool@setomaa.ee
521 3309

 

Setomaa Kultuurikeskus
Juhataja Maarja Saarine

75025809

Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
kultuurikeskus@setomaa.ee


529 1619

 

Setomaa Vallaraamatukogu

Direktor Egle Põldmets
 

75025839 Lasteaia 2, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
vallaraamatukogu@setomaa.ee
5343 6664   
Setomaa Noorsootöö Keskus
Juhataja Triinu Arund
75032621 Pikk 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
noorsootoo.keskus@setomaa.ee
517 1796

 

Meremäe Kool
Direktor Leelo Viidu

75036783 Petseri tee 21, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65302 meremae.kool@setomaa.ee 51986373  
Mikitamäe Kool
Direktor Karin Sonts
75024627 Kooli tn 5, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võrumaa 64301
mikitamae.kool@setomaa.ee
795 4413, 5332 0687  
Setomaa Hooldekodu
Juhataja Anne Mägi
75037564 Pargi tn 1, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
hooldekodu@setomaa.ee
795 4435, 525 4211