Hallatavad asutused

17.09.19
Nimetus Registrikood Aadress Telefon Suletud
Setomaa Muuseumid
Direktor: Merily Marienhagen
75025221 Värska, Pikk 56
merily@setomuuseum.ee
5304 1222  
Värska Lasteaed
Juhataja: Eve Kapten
75025868 Värska, Lasteaia 2
varska.lasteaed@setomaa.ee
796 4735  
Värska Gümnaasium
Direktor: Liina Palu
75025874

Värska, Pikk 13
liina.palu@varskakool.ee

tel 796 4682, mob tel 513 4782.

796 4966  
Värska Muusikakool
Direktor: Tiina Kadarpik 
75025845 Värska, Pikk 13
varska.muusikakool@setomaa.ee
521 3309  
Setomaa Kultuurikeskus
Juhataja: Jane Vabarna
75025809 Värska, Pikk 12 
kultuurikeskus@setomaa.ee
796 4712
529 1619
 
Värska Raamatukogu
Juhataja: Eha Kütt
75025839 Värska, Lasteaia 2
varska.raamatukogu@setomaa.ee
5343 6664   
Saatse Raamatukogu
Juhataja: Linda Allas
75025822 Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
saatse.raamatukogu@setomaa.ee
796 4335  
Värska Avatud Noortekeskus
Juhataja: Triinu Arund
75032621 Pikk 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
varska.noortekeskus@setomaa.ee
517 1796  

Meremäe Kool
Direktor: Fee Tamm

75036783 Meremäe koolimaja, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65302 meremae.kool@setomaa.ee 785 6631  
Meremäe Raamatukogu
Juhataja: Anni Lahe
75013380 Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65302
meremae.raamatukogu@meremae.ee
785 6634  
Obinitsa Raamatukogu
Juhataja: Tiina Lillmaa
75013397 Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65301
obinitsa.raamatukogu@meremae.ee
785 4140  
Meremäe Avatud Noortekeskus
Noorsootöötaja: Päivi Kahusk
75038032 Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65302
noortekeskus@meremae.ee
5354 9451  
Mikitamäe Kool
Direktor: Karin Sonts
75024627 Kooli tn 5, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võrumaa 64301
mikitamae.kool@setomaa.ee
795 4413, 5332 0687  
Mikitamäe Avatud Noortekeskus
Noorsootöötaja: Külli Piir
75038724 Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
noortekeskus@mikitamae.ee
5688 8141  
Mikitamäe Raamatukogu
Direktor: Kaiu Suurmann
75024640 Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
mikitamae.raamatukogu@setomaa.ee
795 4335  
Setomaa Hooldekodu
Juhataja: Merju Viskar
75037564 Pargi tn 1, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
hooldekodu@setomaa.ee
795 4435, 5254211