Hanked 2018

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska külastuskeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teostamine"

Hankedokumendid asuvad SIIN.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 2018-2020"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 201638. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.10.2018 kell 10.00.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Obinitsa lipuväljaku parkla projekteerimis- ja ehitustööd"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 201414. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.10.2018 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kutsub Teid osalema Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamise hankes

Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamise hange

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Gümnaasiumi koolihoone akende vahetamine"   aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 26.oktoober  2018 kell 23.50.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Luikjärve talu elamu rekonstrueerimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu

http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 197352. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.09.2018 kell 10.00.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Reegi suvila maa-ala külastuskeskuse rajamise I etapp"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 199452. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.08.2018 kell 11.00.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Setomaa vallateede remonditööd 2018"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 199777. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.08.2018 kell 10.00.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska ekstreemväljaku abiruumide ehitus"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 197516. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.05.2018 kell 10.00.

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti koostamine"

Võttes aluseks Riigihangete seaduse ja Setomaa valla 12.02.2018 määruse nr 2 Setomaa valla hankekord, annab Setomaa Vallavalitsus korralduse kuulutada välja hange nimetusega „Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti koostamine".

Setomaa vallavalitsuse korraldus lihthanke väljakuulutamiseks

Luhamaa külakeskuse hoone AE osa põhiprojekt

Luhamaa külakeskuse hoone põhiprojekti koostamise hange

Värska promenaadi põhiprojekti koostamise hange

Vastavalt 21.06.2018 Vallavalitsuse korraldusele nr 293, kuulutab Setomaa Vallavalitsus välja hanke "Värska promenaadi põhiprojekti koostamine".

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele 17.juuliks 2018 aadressil vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

Pakkumiskutse

Vorm 1 Kinnituskiri

Vorm 2 Kinnitus kõrvaldamise aluseks olevate asjaolude kohta

Vorm 3 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks

Vorm 4 Informatsioon ja kinnitused alltöövõtjate kohta

Vorm 5 Volikiri ühispakkuja esindamiseks

Vorm 6 Ühikuhindade tabel

Vorm 7 Projekteerimistööde töövõtulepingud

Lisa 4 Värska sadama detailplaneering

Lisa 5 Värska sadama rekonstrueerimine ehitusprojekt

 

 

Setomaa valla arengukava koostamise hange

Vastavalt 16.04.2018 Vallavalitsuse korraldusele nr 179, kuulutab Setomaa Vallavalitsus välja hanke "Setomaa valla arengukava koostamine 2018-2027".

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele 23.aprilliks 2018 aadressil vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil  Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

 

Pakkumuskutse ja lähteülesanne

Setomaa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Setomaa valla kruusateede suvine hööveldamine 2018"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 196076. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.04.2018 kell 10.00.