Kultuuri- ja spordisündmuste toetuse taotlus

30.12.20

Setomaa valla kultuuri- ja spordisündmuste toetamise eraldamise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja spordialaste sündmuste korraldamist Setomaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu. Toetuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Setomaa Vallavalitsusele 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee

Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord (alates 06.10.19)

Kultuuri- ja spordisündmuste toetuse taotlus (alates 06.10.19)

Kultuuri ja spordisündmuste aruande vorm

Toimetaja: INDREK SARAPUU