Hallatavad asutused

30.06.21
Nimetus Registrikood Aadress Telefon Suletud
Setomaa Muuseumid
Direktor Ivo Posti
75025221 Värska, Pikk 56
ivo@setomuuseum.ee
5663 7255  
Värska Lasteaed
Direktor: Eve Kapten
75025868 Värska, Lasteaia 2
varska.lasteaed@setomaa.ee
796 4735  
Värska Gümnaasium
Direktor Liina Palu
75025874

Värska, Pikk 13

kool@varskakool.ee
liina.palu@varskakool.ee

tel 796 4682, mob tel 513 4782.

796 4966  
Värska Muusikakool
Direktor Tiina Kadarpik 
75025845 Värska, Pikk 13
varska.muusikakool@setomaa.ee
521 3309

 

Setomaa Kultuurikeskus
Juhataja Jane Vabarna

75025809

Värska, Pikk 12 
kultuurikeskus@setomaa.ee

796 4712
529 1619

 

Setomaa Vallaraamatukogu

Direktor Egle Põldmets
 

75025839 Värska, Lasteaia 2
vallaraamatukogu@setomaa.ee
5343 6664   
Setomaa Noorsootöö Keskus
Juhataja Triinu Arund
75032621 Pikk 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond, 64001
noorsootoo.keskus@setomaa.ee
517 1796

 

Meremäe Kool
Direktor Kristi Põldoja

75036783 Meremäe koolimaja, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 65302 meremae.kool@setomaa.ee 785 6631  
Mikitamäe Kool
Direktor Karin Sonts
75024627 Kooli tn 5, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võrumaa 64301
mikitamae.kool@setomaa.ee
795 4413, 5332 0687  
Setomaa Hooldekodu
Juhataja Anne Mägi
75037564 Pargi tn 1, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64301
hooldekodu@setomaa.ee
795 4435, 525 4211