Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

18.07.23

Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määrusega nr 13 võeti vastu "Setomaa valla huvihariduse ja -

tegevuse toetamise kord", mis kehtib alates 06.10.2019, redigeeritud 29.10.2020, 28.04.2022, 29.12.2022, 26.01.2023.

Huvitegevuse toetuse maksmise aluseks on lapsevanema või õppuri poolt kolm korda aastas hiljemalt 15. oktoobriks (septembri, oktoobri, novembri, detsembri, jaanuari kohta), 15. veebruariks (veebruari, märtsi, aprilli ja mai kohta) ja 15. juuniks (juuni, juuli ja augusti kohta) Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale esitatav vormikohane avaldus

Lisa 1 Huvihariduse toetuse avaldus

Lisa 2 Huvitegevuse toetuse avaldus

Lisa 3 Transporditoetuse taotlus

Lisa 4 Laagris osalemise toetuse taotlus

 

Toimetaja: MARGARITA KÕDALA