Kultuuri- ja spordisündmuste toetamine

27.10.21

Setomaa valla kultuuri- ja spordisündmuste toetamise eraldamise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja spordialaste sündmuste korraldamist Setomaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu. Toetuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Setomaa Vallavalitsusele 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee

Kultuuriürituste toetamise kord (alates 29.10.2020)

Kultuurürituste toetamise taotlus

Kultuuriürituste toetamise aruande vorm

Sporditegevuse toetamise kord (alates 29.10. 2020)

Sporditegevuse toetamise taotlus

Sporditegevuse toetamise aruande vorm

 

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU