Miljööväärtuslike alade säilitamine, taastamine ja arendamine

Setomaa Vallavalitsus toetab miljööväärtuslike alade säilitamist, taastamist ja arendamist teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand" kehtestatud aladel. Täpsem info SIIN.
 
Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele. Vastav blankett on leitav SIIT.
2021. aasta taotlusvoor ei ole avatud.
 
Toetust on õigus saada isikul, kes on „Setomaa kultuuripärandi" teemaplaneeringuga kehtestatud miljööväärtusliku ala või selle osa omanik, õiguspärane valdaja või omab vastavaid volitusi. 
 
Lisainfo:
Erika Joonas
Majandus- ja arendusosakonna juhataja
Setomaa vallavalitsus
+372 5745 0133
erika.joonas@setomaa.ee