Miljööväärtuslike alade säilitamine, taastamine ja arendamine

Setomaa Vallavalitsus toetab miljööväärtuslike alade säilitamist, taastamist ja arendamist teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand" kehtestatud aladel.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele käesoleva 2022 aasta maikuu jooksul. Vastav blankett on leitav SIIT.

Toetust on õigus saada isikul, kes on "Setomaa kultuuripärandi" teemaplaneeringuga kehtestatud miljööväärtusliku ala või selle osa omanik, õiguspärane valdaja või omab vastavaid volitusi. Täpsem info SIIN.
Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetuse lõpparuanne on leitav SIIT
 
Lisainfo:
Erika Joonas
Majandus- ja arendusosakonna juhataja
Setomaa vallavalitsus
+372 5745 0133
erika.joonas@setomaa.ee