Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale.

Preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest läbi uusloomingu ja uustöötluse kaudu. Välja antakse kaks 500 euro preemiat seto pärimuskultuuri töötluse eest ja setokeelse uusloomingulise kirjutise eest.

Kandidaatide esitamise tähtaeg Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale on 22. veebruar 2024.

Kirjalikus ettepanekus tuleb välja tuua kandidaadi nimi ja kontaktandmed ning seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö lühikirjeldus. Samuti tuleb märkida ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed. Ettepanekud esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, 64001, Võru maakond või e-posti teel vald@setomaa.ee

Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemiate üleandmine toimub tema sünniaastapäeva nädalal märtsis.

Preemiate väljaandmist toetab Kultuuriministeerium ja Setomaa Vallavalitsus.