Setomaa valla eelarved

2024

Setomaa valla 2024.aasta eelarve

Setomaa valla 2024.aasta eelarve seletuskiri

Setomaa valla 2024.aasta eelarve lühiülevaade

2023

Setomaa valla 2023.aasta eelarve

Eelarve seletuskiri

Setomaa valla 2023.aasta lisaeelarve

Setomaa valla 2023.aasta lisaeelarve seletuskiri

2022

Setomaa Vallavalitsuse 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Setomaa Vallavalitsuse 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Audiitori aruanne 2022 Setomaa

Setomaa valla 2022. aasta eelarve

Seletuskiri

2022. aasta eelarve lühiülevaade

Setomaa valla 2022. aasta I lisaeelarve

Setomaa valla 2022. aasta I lisaeelarve seletuskiri

2021

Setomaa Vallavalitsuse 2021 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 

Setomaa Vallavalitsuse 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Audiitori aruanne 2021 Setomaa

Setomaa valla 2021. aasta eelarve

Seletuskiri

Setomaa valla 2021. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri

Setomaa valla 2021. aasta II lisaeelarve

Seletuskiri

 

2020

Setomaa Vallavalitsuse 2020 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Setomaa Vallavalitsuse 2020 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Setomaa audiitori aruanne 2020

Setomaa valla 2020. aasta eelarve, seletuskiri

Setomaa valla 2020. aasta lisaeelarve

Seletuskiri

 

2019

Setomaa valla 2019. aasta eelarve, seletuskiri

Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Setomaa audiitori aruanne 2019

 

2018

Majanduaasta aruanne

Setomaa Vallavalitsuse 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Setomaa vallavalitsuse 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Setomaa audiitori aruanne

Valla eelarve

Setomaa valla 2018. aasta eelarve, seletuskiri

 

2017

Meremäe aastaaruanne 2017

Meremäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Meremäe audiitori aruanne 2017

Mikitamäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Mikitamäe vandeauiitori aruanne 2017

Mikitamäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Värska Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

VÄRSKA VV KONSOL.MAJ. ARUANNE 2017

Värska vandeaudiitori aruanne