Toetusmeetmed Setomaa vallas

Setomaa valla elanikud ja siin tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud saavad valla kaudu taotleda erinevaid toetusi:

Vallavalitsuse spetsialistide kontaktid:

Arendusspetsialist
Ulvi Oper
Tel: 57869861
ulvi.oper@setomaa.ee 

Ehitusspetsialist
Rainer Sosaar
Tel: 506 3225
rainer.soosaar@setomaa.ee

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Karin Viljus
Tel: 5855 2772
karin.viljus@setomaa.ee