Toetusmeetmed Setomaa vallas

Setomaa valla elanikud ja siin tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud saavad valla kaudu taotleda erinevaid toetusi:

Vallavalitsuse spetsialistide kontaktid:

Arendusspetsialist
Margery Roosimaa
Tel: 5786 9861
margery.roosimaa@setomaa.ee

Ehitusspetsialist
Lauri Saar
Tel: 520 4526
lauri.saar@setomaa.ee

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Jana Mets
Tel: 5682 0210
jana.mets@setomaa.ee