Hanked 2019

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska sadama rekonstrueerimise ja promenaadi välja ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 215533. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.11.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Värska sadama rekonstrueerimine ja promenaadi välja ehitamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 213112. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.10.2019 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke ",,Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd" omanikujärelevalve teenuse osutamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 214786. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.10.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Lasteaia vundamendi soojustamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 212025. Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.10.2019 kell 11.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Kujundusprojektide „Värska Talumuuseumi rehealuse vilja- ja linateemaline ekspositsioon" ja „Setomaa olulisemad hoonetüüpide maketid" teostamine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 210339. Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.08.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 210357. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.08.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa vallateede remonttööd 2019"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 210532. Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.07.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Gümnaasiumi võimla põranda rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Gümnaasiumi võimla põranda rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 02. juuli 2019 kell 16.00.

HD

Vorm 1

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Setomaa valla kohalike teede teeäärte niitmine 2019-2020"

Pakkumused esitada vastavalt lisas toodud tehnilisele kirjeldusele hiljemalt 06.juuni 2019 kell 10.00 aadressile vald@setomaa.ee või tuua Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001.

HD

Vorm 1 Kinnituskiri

Vorm 2 Kinnitus kõrvaldamise aluseks olevate asjaolude puudumise kohta

Vorm 3 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks

Vorm 4 Informatsioon ja kinnitused alltöövõtjate kohta

Vorm 5 Volikiri ühispakkuja esindamiseks

Vorm 6 Hinnapakkumus

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 3 Töövõtulepingu tingimused

Lisa 4 Kaardid

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 06. juuni 2019 kell 16.00.

HD

Vorm 1 

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine"

Pakkumine tuleb esitada  e-posti teel viitega hange „Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine" aadressil: vald@setomaa.ee, hiljemalt 10. mai 2019 kell 16.00.

HD

Lisa 3 Joonis 1

Lisa 3 Joonis 2

Lisa 3 Joonis 3

Lisa 4 Lisa 4 OÜ Enerel elektripaigaldise projekti töö nr 1204131

Vorm 1 Pakkuja kinnitused

Vorm 2 Pakkumuse vorm

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetelusega hanke "Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 208095. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.05.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Värska külastuskeskuse ekspositsiooni põhiprojekti koostamine, ekspositsiooni loomine ja sisustuse hankimine"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 207423. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.05.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Eesti-Vene piiriülese koostööprojekti ,,Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2" koordineerimise ja finantsjuhtimise teenus"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 207012. Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.04.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 poolt rahastatava koostööprojekti koordineerimise ja finantsjuhtimise teenus"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 206903. Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.04.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla Mikitamäe ja Meremäe piirkonna kruusateede suvine hööveldamine 2019-2020"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 206891. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.03.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Setomaa valla kruusateede suvine hööveldamine 2019-2020"

Hankedokumendiga saab tutvuda ning hinnapakkumuse esitada Riigihangete Registri kaudu http://riigihanked.riik.ee. Hanke viitenumber 205086. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.03.2019 kell 10.00.

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja hanke Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse läbiviia leidmiseks.

Hankedokument  Värska Gümnaasiumis B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse läbiviimine

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Obinitsa Seto Muuseumitarõ I korruse siseremont"
Pakkumine esitada e-posti teel aadressil: vald@setomaa.ee või saata postiga aadressil Värska alevik, Pikk tn 12, Värska vald, Võru Maakond. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.01.2019 kell 24.00.

Seto Muuseumitarõ I korruse remonditööde hankdokument

Ühikhindade tabel

Veevarustus ja kanalisatsioon projekt

AE-2 Esimese korruse plaan

AE-7-1 Akende joonised

Seletuskiri PP OM